Công cụ đinh tán tự động

Công cụ đinh tán tự động

Công cụ đinh tán tự động RIVETMACH là công cụ đinh tán tự động nạp tiên tiến nhất, tự động vận chuyển và lắp đinh tán vào vòi súng đinh tán. Nó đã áp dụng thành công cho một số bằng sáng chế. Nó có thể tiết kiệm hơn 50% chi phí lao động.