ابزار پرچ خودکار

ابزار پرچ خودکار

ابزار پرچ خودکار RIVETMACH پیشرفته ترین ابزار پرچ با تغذیه خودکار است که به طور خودکار پرچ را به نازل تفنگ پرچ منتقل کرده و وارد می کند. این شرکت با موفقیت برای چندین پتنت درخواست داده است. این می تواند بیش از 50% در هزینه های نیروی کار صرفه جویی کند.