அலுமினியம் ஏணி தயாரிக்கும் இயந்திரங்கள்


முழு தானியங்கி அலுமினிய ஏணி உற்பத்தி வரி

முழுமையாக தானியங்கி அலுமினிய ஏணி உற்பத்தி வரி ஏணிகளுக்கு ஒரு முழுமையான தீர்வாகும். இது ஒரு தானியங்கி கருவியில் குறைக்கப்பட்ட சுழற்சி நேரங்களின் நன்மைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. படிகள்: 1.ஓடு துளைகளை குத்து

ஏணி அழுத்தும் ஹைட்ராலிக் எக்ஸ்ட்ரூடிங் மெஷின்

Ladder Squeezing Hydraulic Extruding Machine என்பது ஒரு சிறந்த ஏணி உற்பத்தி செய்யும் முறைகள் ஆகும், இது விரிவடைதல் மற்றும் எரியும் செயலாக்கத்தை விட மிகவும் இறுக்கமாக உள்ளது, இது பாதுகாப்பான மற்றும் மிகவும் நம்பகமானது.

லேடர் ஸ்டெப் ரங் விரிவடையும் இயந்திரம்

லேடர் ஸ்டெப் ரங் எக்ஸ்பாண்டிங் மெஷின் என்பது ஒரு வகையான ஏணி தயாரிக்கும் இயந்திரமாகும், இது ஏணி படிகளை உள்ளே இருந்து விரிவுபடுத்தவும், அலுமினிய சுயவிவரத்தில் பல புடைப்பு புள்ளிகளால் கட்டவும் வேலை செய்கிறது.

லேடர் ஃப்ளேரிங் மெஷின் ரிங் ரிவெட்டிங் மெஷின்

லேடர் ஃப்ளேரிங் மெஷின் ரிங் ரிவெட்டிங் மெஷின், லேடர் ஆர்பிட்டல் ரிவெட்டிங் மெஷின், இந்த இயந்திரம் ஏணி உற்பத்தியில் ஒரு படியாகும், இது படிகளை எரிப்பதன் மூலம் சுயவிவரங்களில் ஏணி படிகளை கட்டுவதற்கு வேலை செய்கிறது.

மடிப்பு ஏணி கீல் செருகும் இயந்திரம்

மடிப்பு ஏணி கீல் செருகும் இயந்திரம், கூட்டு வெளியேற்றும் இயந்திரம், கீல் செருகும் இயந்திரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த உபகரணமானது ஒரு வகையான ஹைட்ராலிக் பிரஸ் இயந்திரமாகும், இது பல்நோக்கு ஏணி மற்றும் மடிப்பு ஏணி சுயவிவரங்களில் அழுத்தி-இன் கீல்கள் வேலை செய்கிறது.

மல்டி-ஹெட்ஸ் அலுமினிய சுயவிவர குத்தும் இயந்திரம்

மல்டி-ஹெட்ஸ் அலுமினியம் ப்ரொஃபைல் குத்தும் இயந்திரம், அலுமினிய ஏணி சுயவிவரங்கள் மற்றும் பிரிவுகளை குத்தி ஒரு பஞ்ச் இயந்திரத்தில் பல்வேறு துளைகளை உருவாக்குதல், பல செட் ஹைட்ராலிக் சிலிண்டர்கள் மற்றும் பஞ்ச் டை மற்றும் வெவ்வேறு குத்தும் வேலைக்காக அமைக்கப்பட்டது.

அரை தானியங்கி ஏணி தயாரிக்கும் இயந்திரம்

அலுமினியம் ஏணி விரிவடையும் இயந்திரம் மற்றும் அலுமினியம் ஏணி எரியும் இயந்திரம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது, மேலும் தானியங்கி வைத்திருக்கும் மற்றும் அனுப்பும் சாதனத்துடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அலுமினியம் ஏணிகளை உற்பத்தி செய்ய, இயந்திரத்தில் உள்ள படிக்கட்டுகளுக்கு கைமுறையாக உணவளிப்பதன் மூலம் ஒரு தொழிலாளி போதுமானது.

அலுமினிய சுயவிவரங்கள் தானியங்கி குத்தும் இயந்திரம்

தானியங்கி அலுமினிய ஏணி சுயவிவரங்கள் குத்துதல் இயந்திரம் வேலை செய்து ஏணியின் பக்கங்களின் சுயவிவரங்களை மிக உயர்ந்த அலுமினிய ஏணி உற்பத்தி வரிசையில் துளைகளை உருவாக்குகிறது.

பல்நோக்கு ஏணி கீல் தானியங்கி ரிவெட்டிங் இயந்திரம்

பல்நோக்கு ஏணியின் கீல்களை தானாகக் கட்டுவதில் ரிவெட்டிங் வேலையைச் செய்ய பல்நோக்கு ஏணி கீல் தானியங்கி ரிவெட்டிங் இயந்திரம் செயல்படுகிறது.