ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਬਲਾਇੰਡ ਰਿਵੇਟਸ ਟੂਲ

ਆਟੋ ਰਿਵੇਟ ਟੂਲਸ RM-B16P

RIVETMACH ਆਟੋ ਰਿਵੇਟ ਟੂਲਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਆਟੋ ਫੀਡ ਰਿਵੇਟ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਰਿਵੇਟ ਨੂੰ ਰਿਵੇਟ ਗਨ ਨੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਈ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Auto Rivet Tools are Automatic feeding system that adopts a mechanical device to insert blind rivets in rivet tools nozzle, the whole process is automatic.

Auto Rivet Tools are the best choice to increase production, to reduce the labor costs. The automatic feeding rivet tools significantly increase the quantity of rivets that can be installed within the unit time.

Applications of Auto Rivet Tools

RIVETMACH Auto Rivet Tools is suitable for riveting two or more layers of various materials of various thicknesses.
It will be working for riveting blind rivets, such as computer terminal case, aluminum alloy cabinet, aluminum case, small appliances, microwave ovens, lighting, automobiles, ships, airplanes, etc.
It is a major technological advancement in the riveting industries, to upgrade the riveting process from heavy manual work that relies heavily on skilled workers to automated or unmanned work.

  • ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੌਪ ਰਿਵੇਟ ਟੂਲ

    High Productive Electrical Pop Rivet Tools The RIVETMACH Auto Rivet Tools consists of Rivets auto feeder system and Rivet gun assembly.The Rivets auto feeder system includes Mechanical motion unit, Control unit, and Detection unit. The function of the Mechanical motion unit is to arrange the rivets from the disorderly state to the sequential separation and to convey the rivets to the rivet gun nozzles in a certain direction. The Control unit controls the various parts of the machine according to the parameter setting. The Detection unit is to detect whether the machine is running stably according to the setting program. The Rivet gun assembly consists of Rivet gun, Rivets inserting mechanism, Signal input and output processor. The Rivet gun is common rivet gun which same as the one sold in every market, so it is very low costs and easy to replace if break down. Rivets inserting mechanism will be driven by the control unit, the rivet conveyed by the pipe is caught and loaded into the rivet gun nozzle. Signal input and output processor, as its name suggests, is the signal collection and output, the operation of the machine is controlled by it.

  • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਰਿਵੇਟਰ

    Automatic Pneumatic Riveter How to operate RIVETMACH Auto Rivet Tools? The auto feed rivet tools greatly reduce the effects of operator, they need just hold the workpiece by one hand and hold the auto feed rivet gun by the other hand to process riveting.

  • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਡਿੰਗ ਬਲਾਇੰਡ ਰਿਵੇਟਸ ਟੂਲ

    Automatic Feeding Blind Rivets Tools Automatic Feeding Blind Rivets Tools. Save 50% Labor Cost For You. Fully Auto Pneumatic Riveter For Pop Rivets. China Brand, CE Standards, RIVETMACH Warranty 2 YearsApplications of Auto Rivet Tools RIVETMACH Auto Rivet Tools is suitable for riveting two or more layers of various materials of various thicknesses. It will be working for riveting blind rivets, such as computer terminal case, aluminum alloy cabinet, aluminum case, small appliances, microwave ovens, lighting, automobiles, ships, airplanes, etc. It is a major technological advancement in the riveting industries, to upgrade the riveting process from heavy manual work that relies heavily on skilled workers to automated or unmanned work.