ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਗਾਈਡਾਂ

ਰੀਵਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਲੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਰਾਈਵਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਲੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਰਿਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀਡੀਓ ਆਈਲੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨੋਟਿਸ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਡਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਵੇਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਲੋ ਪਾਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ […]

ਸ਼ਿਮ ਵਾਸ਼ਰ ਆਟੋ ਫੀਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ

ਵਾਸ਼ਰ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਡਿੰਗ ਰਿਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸ਼ਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ? ਵਾਸ਼ਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸ਼ਰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਸ਼ਰ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? 1. ਵਾਸ਼ਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾੱਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਲੇਟ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ) ਜੋ […]

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਈ, ਪੰਚਰ, ਕਲੈਂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (ਦੇਖੋ ਰਿਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?), ਰਿਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ […]