ઓટોમેટિક આઈલેટ ગ્રોમેટ મશીનો

શૂ બોક્સ ઓટોમેટિક આઈલેટ એટેચિંગ મશીન

શૂ બોક્સ ઓટોમેટિક આઈલેટ એટેચિંગ મશીન સંપૂર્ણ ઓટો આઈલેટ એટેચિંગ મશીન છે જે કાર્ડબોર્ડ શૂ બોક્સ પર આઈલેટ ઓટોમેટિક ફિક્સ કરવાનું કામ કરે છે. આઈલેટીંગ સાધનોનું આ મોડેલ શૂ બોક્સ, વાઈન બોક્સ, શૂ કન્ટેનર વગેરે સહિત તમામ પ્રકારના કાર્ડબોર્ડ ઉત્પાદનો માટે કાર્યક્ષમ છે. તે ઉચ્ચતમ ઉત્પાદનમાં મેટલ આઈલેટ અને ગ્રોમેટને આપમેળે સેટ કરશે.

તાર્પોલીન સ્વ-વેધન સંપૂર્ણપણે સ્વચાલિત આઈલેટ મશીન

તાર્પોલીન સેલ્ફ-પિયર્સિંગ ફુલ્લી ઓટોમેટિક આઈલેટ મશીન સંપૂર્ણ ઓટો આઈલેટ મશીન છે, જે હેવી ડ્યુટી ટર્પ ગ્રોમેટ્સ અને આઈલેટને તાડપત્રી પર ઓટોમેટિક વોશર સાથે ઠીક કરવા માટે કામ કરે છે. અગાઉથી ટર્પ્સ પર વેધનની જરૂર નથી.

શાવર કર્ટેન ઓટોમેટિક ગ્રોમેટ મશીન

શાવર કર્ટેન ઓટોમેટિક ગ્રોમેટ મશીન એ સંપૂર્ણ સ્વચાલિત ગ્રૉમેટ મશીન છે જે શાવરના પડદા પર ગ્રૉમેટ અને વૉશરને ઑટોમૅટિક રીતે ઠીક કરવાનું કામ કરે છે. મહત્તમ ક્ષમતા 3600 પીસી/કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.

સંપૂર્ણ સ્વચાલિત પડદો આઈલેટ સેટિંગ મશીન

ફુલ્લી ઓટોમેટીક કર્ટેન આઈલેટ સેટીંગ મશીન એ ફુલ્લી ઓટો કર્ટેન આઈલેટ એટેચીંગ મશીન છે જે આપમેળે પડદા આઈલેટ અને ગ્રોમેટને ઠીક કરવા માટે કામ કરે છે.

ટૅગ્સ લેબલ આપોઆપ આઈલેટીંગ મશીન

ટૅગ્સ લેબલ માટે ઑટોમેટિક આઈલેટિંગ મશીન એ ટૅગ્સ અને લેબલ પર આઈલેટ પ્રેસ માટે ઑટોમેટિક ફીડિંગ આઈલેટિંગ ટૂલ છે. ટૅગ્સ આઈલેટ વાઇબ્રેટિંગ બાઉલ ફીડર દ્વારા આપમેળે ખવડાવવામાં આવશે.